1....

"Życie to da da"

. . .

2....

"Kolędy i Pastorałki"

. . .

3....

"Piosenki ze scenki"
"Pioseny ze sceny"